Inarin kunta / Kärnä Miia Piritta

Sidonnaisuusilmoitus

Yleiset tiedot

Keskusta, sitoutumaton
Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto, elinvoimalautakunta, sivistyslautakunta, Tilapalvelu liikelaitoksen johtokunta, Kiinteistökehitys InLike Oy:n hallitus, Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmä, Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokous, Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunta

Virat, toimet, ammatit, tehtävät

Ei ilmoitettua tietoa.
Ei ilmoitettua tietoa.
Yrittäjä, Viestintätoimisto Lapin Loitsu

Hallintotehtävät

Ei ilmoitettua tietoa.
Ei ilmoitettua tietoa.
Ei ilmoitettua tietoa.
Ei ilmoitettua tietoa.

Luottamustehtävät

Inarin Yrittäjät ry:n hallituksen jäsen, Suomen Yrittäjät ry:n kansainvälisyysvaliokunnan asiantuntijajäsen
Kunnanhallituksen jäsen, kunnanvaltuuston jäsen, elinvoimalautakunnan 2. varapuheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja sivistyslautakunnassa, Tilapalvelu liikelaitoksen johtokunnan jäsen, Kiinteistökehitys InLike Oy:n hallituksen 1. varapuheenjohtaja, Inarin edustaja Pohjois-Lapin maakuntakaavan ohjausryhmässä, varajäsen Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän yhtymäkokouksessa, varajäsen Ruokapalvelu liikelaitoksen johtokunnassa, Inarin Yrittäjät ry:n edustaja Nuorisotakuu-työryhmässä

Taloudellinen asema

Ei ilmoitettua tietoa.
Ei ilmoitettua tietoa.